Netwerk Onderwijs Advies
info@noa-bv.nl

zie ook www.noa-bv.nl  

Uw schoolplan met 1 klik klaar!

- nooit meer een schoolplan schrijven!

- de actuele status van alle schoolontwikkelingsprojecten in beeld

- uw schoolplan per direct beschikbaar met inzicht in de status van de ontwikkelingen

- mogelijkheden tot delegeren projecten aan coördinatoren, team- en afdelingsleiders en leerkrachten

- (voortgang)rapportages aan bevoegd gezag en inspectie

- jaarplan en jaarverslag eenvoudig te maken

- inlog voor onderwijsinspectie mogelijk

NOA heeft een digitaal systeem om uw beleidsvoornemens te plannen en de voortgang hierin in beeld te brengen, genaamd NOASIS. Hierin kan managementinformatie, projectplanning, -controle en borging van bijbehorende documenten, in een integraal systeem samen worden gebracht. Na invoer van uw projecten en teksten altijd een (actueel)  schoolplan bij de hand!

Een handzaam planning & controle-instrument voor uw school, passend in de eisen van de onderwijsinspectie en kwaliteitszorg.

Het is een praktisch hulpmiddel bij het starten en volgen van kwaliteitsverbeteringsprocessen in de organisatie.
Voor het onderwijs biedt NOASIS bovendien een bovenschoolse module waarin het Strategisch Beleidsplan van de stichting/vereniging verwerkt kan worden. Ook kunnen de scholen binnen de stichting/vereniging gevolgd worden in hun schoolontwikkeling (conform het schoolplan).

Het systeem biedt daarnaast managementinformatie voor het bestuur of de Raad van Toezicht.

NOASIS staat voor: Netwerk Onderwijs Advies Strategisch Informatie Systeem